KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
424161006 Windy
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453170002 Inne instalacje elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453130004 Instalowanie wind i ruchomych schodów
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452624005 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452331309 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
452324604 Roboty sanitarne
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452121409 Obiekty rekreacyjne
452113208 Roboty budowlane w zakresie altan
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451123008 Rekultywacja gleby
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
772116008 Sadzenie drzew
Numer wyniku 2861959