Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla 2 zadań w ramach inwestycji pn. „Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawy bezpieczeństwa użytkowników”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla 2 zadań w ramach inwestycji pn. „Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawy bezpieczeństwa użytkowników”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2861930