Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 440000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 2861910