Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 105/4 k.m. 47 przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej”.

Konstrukcje stalowe i podobne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 105/4 k.m. 47 przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej”.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2861883