Dostawa pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu dla Szkół Podstawowych w Chorzowie w 2020 r.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu dla Szkół Podstawowych w Chorzowie w 2020 r.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 221100004 Drukowane książki
221143005 Mapy
221142004 Atlasy
221130005 Książki biblioteczne
221120008 Czytanki
221110001 Podręczniki szkolne
375241008 Gry edukacyjne
375230000 Puzzle
386000001 Przyrządy optyczne
385100003 Mikroskopy
384370007 Pipety i akcesoria laboratoryjne
384100002 Przyrządy pomiarowe
384120006 Termometry
384110009 Aerometry
383100001 Wagi precyzyjne
381200002 Przyrządy meteorologiczne
381270001 Stacje pogodowe
381230003 Rejestratory opadów lub parowania
381220006 Barometry
381210009 Anemometry
381111007 Kompasy
397000009 Sprzęt gospodarstwa domowego
397100002 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
391620005 Pomoce naukowe
391621006 Pomoce dydaktyczne
423100002 Palniki
481900006 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
Numer wyniku 2861882