Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej w gminach: Tuczna, Sławatycze, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej w gminach: Tuczna, Sławatycze, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454421008 Roboty malarskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
454100004 Tynkowanie
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453162007 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452484001 Roboty budowlane w zakresie przystani
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2861863