„Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 445330005 Zaciski z miedzi
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454421008 Roboty malarskie
454320004 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer wyniku 2861829