Budowa budynku garażowo socjalnego dla potrzeb OSP w Jakubowie Kisielickim – II etap

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku garażowo socjalnego dla potrzeb OSP w Jakubowie Kisielickim – II etap
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer wyniku 2861805