Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w miejscowości Ryczów w Gminie Spytkowice

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w miejscowości Ryczów w Gminie Spytkowice
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452321522 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
452321515 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
Numer wyniku 2861803