Przygotow. i organizacja zintegrowanej i dopasow. do wszystk. kanałów (prasa, radio, telewizja, sieć Internet) kampanii inform. -eduk., skierow. do przedsiębiorców, których mogły dotknąć skutki epidemii COVID-19

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Przygotow. i organizacja zintegrowanej i dopasow. do wszystk. kanałów (prasa, radio, telewizja, sieć Internet) kampanii inform. -eduk., skierow. do przedsiębiorców, których mogły dotknąć skutki epidemii COVID-19
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-05-20
Data składania ofert 01/06/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 799700004 Usługi publikacji
793422005 Usługi w zakresie promocji
793414000 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
922100006 Usługi radiowe
921112509 Produkcja filmów informacyjnych
Numer przetargu 2860672