Usługi koszenia trawników, wykaszania rowów, sprzątania terenu z odpadów i koszenia chwastów - w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Radomska oraz wykaszania terenów przy zbiornikach wodnych w Radomsku

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługi koszenia trawników, wykaszania rowów, sprzątania terenu z odpadów i koszenia chwastów - w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Radomska oraz wykaszania terenów przy zbiornikach wodnych w Radomsku
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-20
Kod CPV 773140004 Usługi utrzymania gruntów
773141005 Usługi w zakresie trawników
773120000 Usługi usuwania chwastów
905120009 Usługi transportu odpadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 2860425