„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - II: 1. WYPOSAŻENIE KINA LETNIEGO ORAZ SCENY LETNIEJ 2. WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ ( w budynku A) 3. WYPOSAŻENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ-BIURO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (w budynku A) 4. WYPOSAŻENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ-MULTIMEDIALNA SALA OBSŁUGI TURYSTY (w budynku A) CZĘŚĆ - III 1. ZAKUP WYPOSAŻENIA-OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 2. ZAKUP STOJAKÓW ROWEROWYCH

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - II: 1. WYPOSAŻENIE KINA LETNIEGO ORAZ SCENY LETNIEJ 2. WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ ( w budynku A) 3. WYPOSAŻENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ-BIURO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (w budynku A) 4. WYPOSAŻENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ-MULTIMEDIALNA SALA OBSŁUGI TURYSTY (w budynku A) CZĘŚĆ - III 1. ZAKUP WYPOSAŻENIA-OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 2. ZAKUP STOJAKÓW ROWEROWYCH
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-20
Kod CPV 302360002 Różny sprzęt komputerowy
301950002 Tablice
315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
323430009 Wzmacniacze
323424006 Sprzęt nagłaśniający
391300002 Meble biurowe
391100006 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Numer wyniku 2860252