Dostawy testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz markerów kiłowych: antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV ½ i anty-Treponema pallidum, wraz z materiałami zużywalnymi, eksploatacyjnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą kompletnej aparatury, niezbędnej do wykonania ww. testów

Materiały do utrzymania dróg, w tym usługi

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawy testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz markerów kiłowych: antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV ½ i anty-Treponema pallidum, wraz z materiałami zużywalnymi, eksploatacyjnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą kompletnej aparatury, niezbędnej do wykonania ww. testów
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Słupsk
Data publikacji 2020-04-24
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 336962007 Odczynniki do badania krwi
Numer wyniku 2836091