Modernizacja systemu zasilania Węzła Łączności oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie garnizonu w Kielcach – wykonanie robót budowlanych

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja systemu zasilania Węzła Łączności oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie garnizonu w Kielcach – wykonanie robót budowlanych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Numer wyniku 2836007