„Remont przepustu sklepionego w km 4+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Stara Wieś”.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Remont przepustu sklepionego w km 4+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Stara Wieś”.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331402 Roboty drogowe
Numer wyniku 2836004