Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 2835947