Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Numer wyniku 2835854