Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag-Ruda wraz z odwodnieniem w miejscowości Mały Rudnik

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag-Ruda wraz z odwodnieniem w miejscowości Mały Rudnik
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452324525 Roboty odwadniające
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2835777