Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 315182002 Oświetlenie awaryjne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
Numer wyniku 2835775