Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
Numer wyniku 2835753