Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy - roboty budowlane – roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i nie objętych Zamówieniem podstawowym.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy - roboty budowlane – roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i nie objętych Zamówieniem podstawowym.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-24
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 2835743