Dostawa Dimetylosulfotlenku (DMSO)

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa Dimetylosulfotlenku (DMSO)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-04-24
Data składania ofert 05/05/2020
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 336963008 Odczynniki chemiczne
Numer przetargu 2835270