Wyk. prac proj. i robót budo. w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwest. pn. „Komp. przygot. tere. inwest. Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości, podobszar – Igołomska Północ”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyk. prac proj. i robót budo. w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwest. pn. „Komp. przygot. tere. inwest. Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości, podobszar – Igołomska Północ”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2020-04-23
Data składania ofert 28/04/2020, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer przetargu 2835134