Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy ul. F.Ossendowskiego w Łodzi"

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy ul. F.Ossendowskiego w Łodzi"
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
716300003 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
713000001 Usługi inżynieryjne
713340008 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713260009 Dodatkowe usługi budowlane
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2834868