Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453200006 Roboty izolacyjne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452623114 Betonowanie konstrukcji
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451200004 Próbne wiercenia i wykopy
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2834822