Usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych poprzez opracowanie zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki Warty w kilometrażu 786+410 ÷ 787+175 wraz z dokonaniem niezbędnych podziałów gruntów zajętych pod wody powierzchniowe oraz zmianą użytków gruntowych.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych poprzez opracowanie zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki Warty w kilometrażu 786+410 ÷ 787+175 wraz z dokonaniem niezbędnych podziałów gruntów zajętych pod wody powierzchniowe oraz zmianą użytków gruntowych.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
713540004 Usługi sporządzania map
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
Numer wyniku 2834821