„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i wyposażenia małej architektury w ramach przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela” w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i wyposażenia małej architektury w ramach przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela” w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
392243403 Kosze
391511006 Stojaki
391136003 Ławki
391110003 Siedziska
452332939 Instalowanie mebli ulicznych
Numer wyniku 2834708