„Przebudowa, remonty dróg i budowa progów zwalniających na terenie Gminy Baranów.”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa, remonty dróg i budowa progów zwalniających na terenie Gminy Baranów.”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332269 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2834639