Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi – budowa hali modułowej

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi – budowa hali modułowej
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452625006 Roboty murarskie i murowe
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452132005 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2834625