Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka 517 obręb Osła gmina Gromadka.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka 517 obręb Osła gmina Gromadka.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451123008 Rekultywacja gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2834616