Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2834615