Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznych dla zawodu kucharz i obsługa hotelowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki”.

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznych dla zawodu kucharz i obsługa hotelowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki”.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 397000009 Sprzęt gospodarstwa domowego
391621006 Pomoce dydaktyczne
422100001 Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu
Numer wyniku 2834614