Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2834596