Sukcesywna dostawa produktów leczniczych: vedolizumab i infliximab przeznaczonych dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w ramach programu lekowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywna dostawa produktów leczniczych: vedolizumab i infliximab przeznaczonych dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w ramach programu lekowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 336900003 Różne produkty lecznicze
Numer wyniku 2834592