PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1244F W M. LUBRZA

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1244F W M. LUBRZA
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer wyniku 2834589