Dostosowanie budynku DS. Babilon do przepisów p. poż. i osób z niepełnosprawnością.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Dostosowanie budynku DS. Babilon do przepisów p. poż. i osób z niepełnosprawnością.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453130004 Instalowanie wind i ruchomych schodów
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452625006 Roboty murarskie i murowe
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452140000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 2834588