Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego - budynek zlokalizowany przy ul. Wniebowstąpienia 5B w Wejherowie.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego - budynek zlokalizowany przy ul. Wniebowstąpienia 5B w Wejherowie.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-23
Kod CPV 454420007 Nakładanie powierzchni kryjących
454421008 Roboty malarskie
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452626502 Roboty w zakresie okładania
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2834586