Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1–11. Remont budynk. gosp. wraz ze zmianą sposobu użyt. przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i bud. gosp. przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5 w Łodzi

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1–11. Remont budynk. gosp. wraz ze zmianą sposobu użyt. przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i bud. gosp. przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5 w Łodzi
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2020-04-22
Data składania ofert 26/05/2020, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452123504 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer przetargu 2833671