Przedmiotem zamówienia jest przegląd , konserwacja, serwis bieżący i usuwanie awarii urządzeń, sieci wodociągowych stacji uzdatniania wody ujęć wody oraz sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, kolektorów odpływowych z odcinkiem rowu melioracyjnego na terenie kompleksu wojskowego w Celestynowie

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Przedmiotem zamówienia jest przegląd , konserwacja, serwis bieżący i usuwanie awarii urządzeń, sieci wodociągowych stacji uzdatniania wody ujęć wody oraz sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, kolektorów odpływowych z odcinkiem rowu melioracyjnego na terenie kompleksu wojskowego w Celestynowie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-22
Kod CPV 508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
651300003 Obsługa stacji wody
904800005 Usługi gospodarki ściekowej
Numer wyniku 2833480