„Remonty trzynastu odcinków dróg na terenie Gminy Rzezawa w roku 2020 r. z podziałem na dwie części w zakresie: 1) Remontu dróg o nawierzchni bitumicznej ( 8 odcinków), 2) Wykonania nawierzchni bitumicznych na drogach z kruszyw drogowych ( 5 odcinków)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Remonty trzynastu odcinków dróg na terenie Gminy Rzezawa w roku 2020 r. z podziałem na dwie części w zakresie: 1) Remontu dróg o nawierzchni bitumicznej ( 8 odcinków), 2) Wykonania nawierzchni bitumicznych na drogach z kruszyw drogowych ( 5 odcinków)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-22
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2833438