POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH, ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH I ŁAZIENKI W BUD. NR 19 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 18/PN/2020.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH, ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH I ŁAZIENKI W BUD. NR 19 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 18/PN/2020.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-22
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Numer wyniku 2833412