Wykonanie zagospodarowania terenu, utwardzenia dojazdów i ciągów pieszych, remontu istniejących budynków, wewnętrznych linii oświetlenia terenu, placów zabaw - przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie zagospodarowania terenu, utwardzenia dojazdów i ciągów pieszych, remontu istniejących budynków, wewnętrznych linii oświetlenia terenu, placów zabaw - przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-22
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2833341