Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Włocławek”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Włocławek”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-04-21
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
716300003 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
716310000 Usługi nadzoru technicznego
715400005 Usługi zarządzania budową
715410002 Usługi zarządzania projektem budowlanym
715300002 Doradcze usługi budowlane
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2832516