ZP 79/19 Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł ZP 79/19 Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2020-04-21
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331822001 Urządzenia do stymulacji pracy serca
331822403 Części i akcesoria do rozruszników serca
331822104 Rozruszniki serca
331582004 Urządzenia do elektroterapii
331410000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
331411104 Opatrunki
331117307 Wyroby do angioplastyki
Numer wyniku 2832454