Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2020-04-21
Data składania ofert 25/05/2020, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 2832385