Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-04-21
Data składania ofert 26/05/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454430004 Roboty elewacyjne
454221002 Stolarka drewniana
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453123103 Ochrona odgromowa
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452331402 Roboty drogowe
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452133202 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713153002 Usługi opomiarowania dla budownictwa
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 2832378