„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 w m. Liciążna pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E, od km 23+391 do km 24+236”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 w m. Liciążna pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E, od km 23+391 do km 24+236”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2020-04-21
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2832340