,,Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” II ETAP

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ,,Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” II ETAP
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Numer wyniku 2832217