Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-21
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
451125000 Usuwanie gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2832189