PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-21
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452211003 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 2832129